กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหาใน Google

 

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  การประชุม เรื่อง การคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการจัดการขยะ (01/04/2564)
  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 4-3/2564 (26/03/2564)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 (24/03/2564)
  กรมอนามัย เยี่ยมชมการจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (22/03/2564)
  การประชุม เรื่อง การคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) กรณีมลพิษอากาศ (11/03/2564)
  การประชุมทางไกล (Web Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขถ กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564 (09/03/2564)
  ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กและบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (05/03/2564)
 
 
 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข