กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Thai l English
ค้นหาในเว็บ
ค้นหา Google
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
การประชุม เรื่อง การคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นการจัดการขยะ
อ่าน 62 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 4-3/2564
อ่าน 50 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2
อ่าน 55 ครั้ง
กรมอนามัย เยี่ยมชมการจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ่าน 48 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) กรณีมลพิษอากาศ
อ่าน 49 ครั้ง
การประชุมทางไกล (Web Conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขถ กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2564
ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กและบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
อ่าน 40 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่ 1/2564
อ่าน 24 ครั้ง
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ ครั้งที่ 4-2/2564
อ่าน 29 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
อ่าน 29 ครั้ง
การประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ ปลอดภัย มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน
อ่าน 25 ครั้ง
พิธีรับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (Dust Boy) ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
อ่าน 20 ครั้ง
กิจกรรม HIA Happy together
อ่าน 32 ครั้ง
ประชุมการนำเสนอผลการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช
อ่าน 24 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 Call For Papers
การเสวนาวิชาการ "การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)" 10 กุมภาพันธ์ 2564
อ่าน 161 ครั้ง
การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาต้นแบบชุมชนเมืองในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและ COVID-19
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครื่องมือประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ"
อ่าน 26 ครั้ง
การแถลงข่าวศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ "สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผลกระทบจากการจุดธูป การเผา และแนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ"
อ่าน 22 ครั้ง
รายการกองกำลังสร้างสุขภาพ
อ่าน 18 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ | การพัฒนาศักยภาพและสื่อสารความเสี่ยง | การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กพร | การบริหารควบคุมภายใน | การบริหารความเสี่ยง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : hiadoh@gmail.com
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข